Dropdowns

VIDEOS (VIDEOS)

Här kommer ni att se mina videos i fortsättningen, som kommer att bli ett komplement till min fotografering. 

Mitt mål är att presentera så många arter som möjligt och allteftersom byta ut mot filmer med bättre kvalité. Med tiden hoppas jag även kunna komplettera upp med flera filmer på de olika arterna i en mängd olika miljöer.

Tanken är att filmerna kommer vara relativt korta. Mellan 30-60 sekunder tror jag de flesta upplever som lagom.

En kort videofilm på blåkråka.  En kort videofilm på ejder.  En kort videofilm på fisktärna.  En kort videofilm på gluttsnäppa.  En kort videofilm på grågås.  En kort videofilm på gröbena.  En kort videofilm på gulärla.  En kort videofilm på gråhäger.  En kort videofilm på härfågel.  En kort videofilm på järnsparv.  En kort videofilm på kamskrake.  En kort videofilm på kentsk tärna.  En kort videofilm på kärrsnäppa.  En kort videofilm på ladusvala.  En kort videofilm på ljungpipare.  En kort videofilm på lövsångare.  En kort videofilm på mindre strandpipare.  En kort videofilm på mongolpipare.  En kort videofilm på roskarl.  En kort videofilm på rödhake.  En kort videofilm på rödspov.  En kort videofilm på silkeshäger.  En kort videofilm på skedand.  En kort videofilm på skrattmås.  En kort videofilm på skärfläcka.  En kort videofilm på småskrake.  En kort videofilm på småspov.  En kort videofilm på spetsbergsgås.  En kort videofilm på spovsnäppa.  En kort videofilm på stenskvätta.  En kort videofilm på storspov.  En kort videofilm på strandskata.  En kort videofilm på stäpphök.  En kort videofilm på större strandpipare.  En kort videofilm på svarthalsad trast.  En kort videofilm på törnskata.  En kort videofilm på vitkindad gås.