Senaste bilderna!
 
  Brun glada
  Sparvhök
  Pilgrimsfalk
  Tornfalk
  Skogssnäppa
  Silkeshäger
  Västlig revhäger
  Sandtärna
  Eleonorafalk
  Gåsgam
  Härfågel
  Kohäger
  Natthäger
  Purpurhöna
  Sammetshätta
  Rallhäger
  Större skrikörn
 
Lommar-Storkar
 
Svanar-Gäss
 
Änder
 
Rovfåglar
 
Höns-Tranor
 
 Vadare
 
Måsar-Alkor
 
Duvor-Hackspettar
 
Lärkor-Järnsparvar
 
Sångare-Trastar
 
Flugsnappare-Törnskator
 
Kråkfåglar-Fältsparvar
 
 Video
   Blåkråka
   Ejder
   Fisktärna
   Gluttsnäppa
   Grågås
   Grönbena
   Gulärla
   Häger
   Härfågel
   Järnsparv
   Kamskrake
   Kärrsnäppa
   Ladusvala
   Ljungpipare
   Lövsångare
   Mindre strandpipare
   Mongolpipare
   Roskarl
   Rödhake
   Rödspov
   Silkeshäger
   Skedand
   Skrattmås
   Skärfläcka
   Småskrake
   Småspov
   Spovsnäppa
   Stenskvätta
   Spetsbergsgås
   Storspov
   Strandskata
   Stäpphök
   Större strandpipare
   Svarthalsad trast
   Törnskata
   Vitkindad gås
 
Svarthalsad trast  Turdus ruficollis  (Dark-throated Thrush)


Klågerup, Skåne 17/02/2009