Dropdowns

VADARE (SHOREBIRDS)

Strandskator (Oystercatchers)

Strandskata

Pipare och vipor (Plovers, Lapwing etc.)

Kaspisk pipare Kustpipare Ljungpipare Mindre strandpipare Prärielöpare Roskarl Sibirisk tundrapipare Stäppvipa Större strandpipare Svartbent strandpipare Tofsvipa

Beckasiner och morkulla (Snipes etc.)

Dubbelbeckasin Enkelbeckasin

Spovar (Curlews)

Myrspov Rödspov Småspov Storspov

Storsnäppor (Sandpipers)

Brushane Dammsnäppa Drillsnäppa Gluttsnäppa Gröbena Rödbena Skogssnäppa Svartsnäppa

Småvadare (Sandpipers)

Kustsnäppa Kärrsnäppa Mosnäppa Myrsnäppa Tereksnäppa Sandl&oouml;pare Småsnäppa Spovsnäppa Tuvsnäppa

Simsnäppor (Phalaropes)

Brednäbbad simsnäppa Smalnäbbad simsnäppa

Skärfläcka, tjockfot och styltlöpare (Stilts and Avocets)

Skärfläcka Styltlöpare Tjockfot