Dropdowns
Värmlandsörnar

Från någonstans i Värmland är dessa bilder på havsörn och kungsörn fotograferade. 
Bilderna är i storlek c:a 200 KB, 920 x 630, varför det ibland kan ta lite längre tid att ladda ner dessa bilder.

Starta bildspelet!

Bläddra med pilarna i övre hörnen på bildspelet.

Starta bildspelet!

Bläddra med pilarna i övre hörnen på bildspelet.