Dropdowns

LOMMAR-STORKAR (LOONS-STORKS)

Lommar (Loons)

Smålom Storlom Vitnäbbad islom

Doppingar (Grebes)

Skäggdopping Smådopping Grådopping Svarthakedopping Svarthalsad dopping

Stormfåglar, liror och havssulor (Fulmars, Shearwaters and Gannets)

Stormfågel Mindre lira Klykstjärtad stormsvala Havssula

Skarvar (Cormorants)

Dvärgskarv Storskarv Toppskarv

Storkar, hägrar ibisar och flamingos (Storks, Herons, Ibises and Flamingos)

Dvärgrördrom Kohäger Rallhäger Natthäger Silkeshäger Ägretthäger Gråhäger Purpurhäger Svart stork Vit stork Bronsibis Skedstork Flamingo