Dropdowns

LÄRKOR-JÄRNSPARVAR (LARKS-ACCENTORS)

Lärkor (Larks)

Berglärka Korttålärka Lagerlärka Sånglärka Tofslärka Trädlärka

Svalor (Swallows)

Backsvala Hussvala Ladusvala Rostgumpsvala Stensvala

Ärlor och piplärkor (Wagtails and pipits)

Citronärla Forsärla Fältpiplärka Gulärla Hedpiplärka Mongolpiplärka Större piplärka Svarthuvad gulärla Sädesärla Ängspiplärka

Gärdsmyg, sidensvans mm (Waxwing, wren etc)

Gärdsmyg Sidensvans Strömstare

Järnsparvar (Accentors)

Järnsparv Sibirisk järnsparv Svartstrupig järnsparv