Dropdowns

Blåtrast  Monticola solitarius  (Blue Rock Thrush)

Blåtrast, Norr om Gibraltar, Spanien

Norr om Gibraltar, Spanien