Dropdowns

ÄNDER (DUCKS)

Simänder (Marsh Ducks)

Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Marmorand Stjärtand Blåvingad årta Årta Skedand Svartand

Dykänder (Diving Ducks)

Rödhuvad dykand Bergand Brunand Ringand Vigg Ejder Praktejder Alfågel Sjöorre Svärta Knipa

Skrakar (Mergansers)

Kamskrake Salskrake Småskrake Storskrake